تبلیغات
سفیرآب - ستاره دریایی
سفیرآب::.بهترین و تخصصی ترین سایت اموزش نگهداری از انواع ماهیان::.سفیرآب

ستاره دریایی

نویسنده :ehsan moodi
تاریخ:چهارشنبه 7 تیر 1391-03:50 ب.ظ

ستاره دریایی جانوری آبزی است از شاخه خارپوستان و رده ستاره‌سانان (Asteroidea). این نام همچنین به خانواده‍ای از آبزیان خویشاوند با ستاره‌های دریایی که از رده Ophiuroidea هستند استفاده شده است.


اطلاعات اولیه
عمومی‌ترین صفات جانوران که طی مراحل رشد نیز قبل از همه ظاهر می‌شود، تراز ساختمانی آنهاست. همه جانوران زندگی را از یک یاخته آغاز می‌کنند و برخی از تراز بافت بالاتر نمی‌روند، اما بقیه آنها از این تراز می‌گذرند و بدن پیچیده‌تری می‌یابند. بدین ترتیب جانوران (متازوآ) را صاحب دو شعبه رده بندی در نظر می‌گیرند. در شعبه پارازوآ، بالاترین تراز ساختمانی را بافت تشکیل می‌دهد. این شعبه فقط شاخه اسفنجها را شامل می‌شود. همه جانوران دیگر که به شعبه یومتازوآ تعلق دارند، با داشتن اندام و دستگاه مشخص می‌شوند.
دومین صفت عمومی که بعد از تراز ساختمانی در حین رشد جانوران ظاهر می‌شود، نوع تقارن آنهاست. در ابتدا جنین همه جانوران دارای تقارن شعاعی یعنی به صورت کره‌ای توپر و یا توخالی و متشکل از تعدادی سلول است. بعضی از گروههای جانوری مانند عروس دریایی این تقارن شعاعی را تا مرحله بلوغ حفظ می‌کنند، اما در بقیه پس از مدتی جنین تقارن شعاعی ثانویه (مانند ستاره دریایی) و یا تقارن دو طرفی می‌یابد و کرمک و جانور بالغ حاصل از آنها نیز معمولاً همین نوع تقارن را نگه می‌دارند. بر همین اساس شعبه یومتازوآ را می‌توان به دو دسته دارای تقارن شعاعی (Radiata) و دارای تقارن دو طرفی (Bilateria) تقسیم بندی می‌کنند. وضعیت حفره در ستاره دریایی
هر گونه فضا یا حفره عمومی که کاملاً توسط بافتهای میانپوستی و به ویژه توسط پرده‌های صفاقی احاطه شده باشد، سلوم (Coelom) نام دارد. بنابراین جانوران دارای سلوم را متعلق به گروه سلوماتها، می‌دانند. سلوم دارای اقسام مختلفی است که یکی از انواع آنها آنتروسلها هستند و در فوق شاخه‌ای که خارتنان و طنابداران را شامل می‌شود، دیده می‌شوند. در این حالت مزودرم به صورت یک کیسه جانبی در می‌آید که از آندودرم منشا می‌گیرد.
این کیسه‌ها بعدا از درون‌پوست (آندودرم) جدا و مستقل می‌شوند، اما بخش درونی آنها هنوز به دستگاه گوارش متصل است و بخش بیرونی آنها در امتداد دیواره بدن واقع می‌شود. از آنجا که میانپوست (مزودرم) و سلوم از لوله گوارش بعدی (آنترون) مشتق می‌شود، حفره عمومی را آنتروسل و جانور صاحب چنین حفره‌ای را آنتروسلومات می‌نامند.
نوع تقارن در ستاره دریایی
بیشتر با داشتن دستگاه و تقارن دو طرفی بعد از طی مراحل جنینی، مشخص می‌شوند. بیشتر جانوران دارای تقارن دو طرفی، این نوع تقارن را حفظ می‌کنند، اما در چند گروه مانند ستاره دریایی، در حین تغییر شکل و تبدیل شدن به به حالت بالغ، صاحب تقارن شعاعی ثانویه می‌شوند. پنج یا بیش از پنج بازو که از بخش مرکزی بدن این ماهی بیرون زده‌اند، تقارنی شعاعی را در بدن را این جانور بوجود آورده‌اند. در حقیقت گفته می‌شود که بدن نیاکان ستاره ماهیها تقارن دو طرفه‌ای داشته‌اند که ستاره‌های دریایی امروز هم بقایایی از همان ساختار بدنی را حفظ کرده‌اند. چنین جانوران بالغی همانند جانوران دارای تقارن شعاعی، کم تحرک، ساکن و بدون سر می‌شوند.
شاخه خارپوستان
این جانوران دریازی هستند. لارو تقارن دو جانبی دارد. در مراحل نخستین رشد، دارای پروتوسل، مزوسل و متاسل هستند. جانور بالغ تقارن ۵ شعاعی دارد. اسکلت داخلی آهکی و دستگاه گردش آب سلومی دارند. دارای ۶۰۰۰ گونه هستند. جز دوتروستومها طبقه بندی می‌شوند. دوتروستومها، جانورانی هستند که در آنها نخستین سوراخ حفره گوارشی جنینی، مخرج را تشکیل می‌دهد و سوراخ دومی و بعدی دهان را می‌سازد.
در طی تکامل، خارپوستان، شکل ستاره مانند به خود گرفتند و دارای بازوهایی شدند که در گرفتن غذا به آنها کمک می‌کرد. گذشته از آن تمام بدن توسط صفحات اسکلت داخلی می‌توانست پوشانده شود و بدین ترتیب، جانور چسبیده و آسیب‌پذیر مورد محافظت واقع می‌شد. این اسکلت داخلی، قاعدتا تحرک و توانایی کسب غذای بازوها را محدود می‌کرد که این مساله با پدید آمدن دستگاه گردش آب، حل شد.
بدن ستاره ماهی هیچگونه استخوان بندی ندارد ولی در عوض یک سیستم آوند آبی هیدرولیکی دارد. سیستم آوند آبی دارای تعداد زیادی برآمدگی در قسمت شکمی بازوهای ستاره دریایی است که به آنها پاهای لوله‌ای می‌گویند و وظیفه آنها حرکت و غذا رسانی است. دستگاه گردش آب، دارای بازوهای کوچک متحرک و کناری، یا پاهای لوله‌ای است که روی بازوهای اصلی پوشیده از صفحات اسکلت داخلی قرار دارند. همچنین شیارهایی که در فاصله ردیف پاهای لوله‌ای در طول بازوهای اصلی قرار دارند و به شیارهای آمبولاکرال معروفند، می‌توانستند در انتقال دادن غذا از پاهای لوله‌ای به دهانی کمک کنند که در مرکز بدن ستاره‌ای شکل قرار دارد.
رده بندی خارپوستان
  • رده لاله‌وشان مانند لاله‌های دریایی و ستارگان پری
  • رده خیارسانان مانند خیارهای دریایی
  • رده ستاره‌سانان مانند ستاره دریایی
  • رده مارسانان مانند ستاره‌های شکننده
  • رده خارداران مانند توتیای دریایی

رده ستاره‌سانان از این رده، ستاره دریایی را می‌توان به عنوان بهترین نمونه نام برد. بدن، ستاره مانند است. شیارهای آمبولاکرال باز هستند، پاهای لوله‌ای وسیله حرکت بوده و از میان صفحات اسکلت داخلی بیرون می‌آیند. همه این موجودات بی مهره هستند پس در حقیقت ماهی نیستند، اکثر زیست‌شناسان دریایی تلاش می‌کنند که واژه ستاره دریایی را کاملاً جایگزین ستاره ماهی کنند.

ساختار بدن ستاره دریایی
صفات اساسی خارپوستان در ستاره دریایی به خوبی پدیدار است. بدن چنین جانوری شامل یک صفحه مرکزی و ۵ بازو است، اما در این گروه تا ۲۰ بازو و بیشتر نیز ممکن است، مشاهده شود. در زیر بشره، یک اسکلت داخلی وجود دارد. صفحات آهکی دارای برآمدگیهای کوچک است. این صفحات توسط بافت پیوندی و عضله به هم متصل نگه داشته می‌شوند. دیواره بدن در نقاط مختلف به سمت بیرون تاخوردگی یافته و به صورت زایده‌های انگشت مانند یا آبششهای پوستی در آمده است. فضاهای میان اندامهای تنفسی، دنباله حفره عمومی بدن است که از فاصله صفحات اسکلتی مجاور می‌گذرد.
دستگاه گردش آب
دستگاه گردش آب، از طریق یک سری مجاری سلولی پر از آب دریا عمل می‌کند و در حرکت و تغذیه نقش دارد. این دستگاه توسط صفحه‌ای آبکش مانند که در سطح فوقانی بدن و نزدیک زاویه میان دو بازو واقع شده، با آب اطراف در ارتباط است. یک مجرای ویژه، آب را از صفحه آبکشی به یک مجرای حلقوی در داخل بدن منتقل می‌کند و از این مجرا هم ۵ مجرای شعاعی خارج می‌شوند که هر کدام به درون یک بازو می‌روند.
پاهای لوله‌ای با دریافت آب از طریق مجراها، می‌توانند به عنوان پاهای حرکتی بکار آیند. همین پاها هنگامی که بر سطحی جامد فشرده شوند، مانند بادکش عمل می‌کنند که می‌تواند فشاری یکنواخت و مداوم بر صدف دو کفه‌ایها وارد آورد و پس از خسته شدن جانور، دو کفه آن را از هم بگشاید. بدین سبب وجود ستاره دریایی در محلهای پرورش صدفهای خوراکی، مضر است. پاهای لوله‌ای موجود در طول هر بازو، طوری ردیف شده‌اند که حاشیه شیار آمبولاکرال را می‌گیرند. این شیارها به دهان که در مرکز سطح زیرین واقع است، منتهی می‌شوند.
دستگاه گوارش و دستگاه عصبی
دهان از طریق یک مری کوتاه، به معده‌ای وسیع مرتبط است که می‌تواند از دهان خارج شود و به بافتهای نرم صدف برسد. ذرات غذایی و غذاهای مایع از مسیر روده‌ای کوتاه می‌گذرند و سپس به ۵ جفت غدد بزرگ گوارشی می‌رسند که هر جفت آنها بیشتر فضای خالی درون یک بازو را اشغال می‌کند. گوارش ستاره ماهی در یک شکم کیسه مانند واقع در مرکز بدن این ماهی انجام می‌شود این شکم برگردارنده می‌شود و از بدن ارگانیسم بیرون می‌رود و غذا را در بر می‌گیرد بعضی گونه‌ها از تحمل بالای سیستم‌های آوندی آبی خود برای باز کردن صدف نرم‌تنان و تزریق شکم خود به داخل این صدفها استفاده می‌‌کنند. دستگاه گوارش به یک سوراخ دفعی کوچک در مرکز سطح فوقانی ختم می‌شود.
یک حلقه عصبی هم دور مری را فرامی‌گیرد و به مجرای حلقوی نزدیک است. از این حلقه ۵ عصب شعاعی منشعب می‌شوند و به درون بازوها می‌روند. این اعصاب در ته شیارهای آمبولاکرال قرار دارند و در نوک هر بازو، به یک کله چشمی منتهی می‌شوند.
دستگاه گردش خون و عمل دفع
دستگاه گردش خون شامل یک سری مجاری خونی سلومیک است که بعضی از آنها خاصیت انقباض دارند. گذشته از آن مایعی که حفره عمومی را پر می‌کند، به مقدار قابل توجهی کار ترابری مواد را در درون بدن نیز بر عهده دارد. قسمتی از عمل دفع، از طریق انتشار از سطح بدن و قسمتی توسط یاخته‌های آمیبی شکل صورت می‌گیرد که در مایع سلومیک قرار دارند. این یاخته‌ها مواد دفعی را جذب می‌کنند و آنها را از راه آبشش‌های پوستی به خارج از بدن می‌ریزند.
تولید مثل در ستاره دریایی
ستاره‌های دریایی دارای ۵ جفت اندام جنسی هستند که هر جفت درون یک بازو واقع است. در بیشتر موارد، عمل لقاح در درون آب دریا صورت می‌گیرد و حاصل رشد تخم، ایجاد کرمکی شناگر و آزاد به نام بی پیناریا است که تقارن دو طرفی دارد. این کرمک (لارو) سرانجام مراحل دگردیسی بسیار پیچیده‌ای را طی می‌کند و مبدل به موجود بالغ جوانی با تقارن شعاعی ثانویه می‌شود.
چنین الگوی رشدی را عموماً در سایر راسته‌های خارپوستان هم می‌توان دید، اما کرمک آنها در ظاهر اندکی با یکدیگر تفاوت دارند و نامهای مختلفی را به خود می‌گیرند.

 نوع مطلب : ماهیان اب شور 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 12:56 ق.ظ

Whoa many of beneficial information!
cialis herbs cialis tablets for sale fast cialis online cialis free trial how to buy cialis online usa cialis generico in farmacia cialis en 24 hora cialis kaufen bankberweisung cialis 5 mg buying cialis in colombia
buy cials online
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:28 ق.ظ

Wow lots of beneficial facts!
cialis super acti only now cialis for sale in us achat cialis en itali opinioni cialis generico cialis alternative cialis canada cialis 5 mg buy online cialis 5mg cialis dosage generic cialis
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:26 ق.ظ

Position very well utilized!.
cialis purchasing the best site cialis tablets cialis super acti we use it 50 mg cialis dose cialis manufacturer coupon tadalafil 20 mg dosagem ideal cialis trusted tabled cialis softabs cialis 5mg prezzo cialis a buon mercato
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 11:59 ب.ظ

This is nicely said. .
cialis 5 mg 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis for sale in europa cialis y deporte tadalafil precios cialis peru cialis therapie cialis patentablauf in deutschland cialis price in bangalore cialis side effects
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 01:01 ب.ظ

Thanks! I like it.
5 mg cialis pharmacie en ligne 200 cialis coupon cialis en 24 hora cialis generika buy generic cialis cialis per paypa wow cialis 20 if a woman takes a mans cialis 200 cialis coupon non 5 mg cialis generici
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 01:31 ق.ظ

Fine material. Kudos.
order a sample of cialis prescription doctor cialis cialis side effects dangers achat cialis en suisse cialis without a doctor's prescription online cialis generic cialis tadalafil cialis en 24 hora cialis 10mg prix pharmaci cialis official site
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 12:29 ب.ظ

Superb material, Many thanks!
only now cialis 20 mg cialis for bph cost of cialis per pill venta cialis en espaa how to purchase cialis on line how do cialis pills work il cialis quanto costa cialis 5 mg generic cialis at walmart low dose cialis blood pressure
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 01:11 ق.ظ

You mentioned that fantastically.
cialis 20 mg cost generic cialis with dapoxetine weblink price cialis cialis prezzo in linea basso overnight cialis tadalafil cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 mg para diabeticos only here cialis pills overnight cialis tadalafil cialis prezzo al pubblico
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 12:04 ب.ظ

You suggested this superbly!
cialis generic generic cialis tadalafil cialis billig cialis professional yohimbe we choice cialis uk cialis online holland order generic cialis online cialis patentablauf in deutschland generic cialis review uk cialis tablets for sale
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 01:03 ق.ظ

Beneficial stuff. Kudos!
cialis 10mg prix pharmaci cialis generico postepay how much does a cialis cost cialis 10 doctissimo enter site very cheap cialis cialis efficacit recommended site cialis kanada estudios de cialis genricos can i take cialis and ecstasy cialis daily
buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:52 ق.ظ

Thank you. Loads of write ups.

cialis pills cialis kaufen wo i recommend cialis generico cialis generic cialis australian price cialis 20mg generic cialis pro cialis tablets acheter du cialis a geneve low cost cialis 20mg
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:35 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis rezeptfrei sterreich costo in farmacia cialis cialis sans ordonnance cialis baratos compran uk viagra vs cialis we choice free trial of cialis 40 mg cialis what if i take when will generic cialis be available cialis tadalafil online buying cialis on internet
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 01:07 ب.ظ

You suggested it really well!
no prescription cialis cheap cialis for sale in europa dose size of cialis generic cialis in vietnam compare prices cialis uk how to buy cialis online usa price cialis best 5 mg cialis coupon printable generic cialis at the pharmacy warnings for cialis
buy cialis online no prescription
جمعه 9 آذر 1397 01:29 ق.ظ

Regards! Good stuff!
achat cialis en itali ou acheter du cialis pas cher sialis i recommend cialis generico we choice cialis pfizer india legalidad de comprar cialis buy online cialis 5mg chinese cialis 50 mg buy cialis il cialis quanto costa
buy cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:08 ب.ظ

With thanks! Excellent information.
buying cialis in colombia ou acheter du cialis pas cher cialis online nederland price cialis wal mart pharmacy cialis y deporte click here cialis daily uk cialis wir preise cialis tablets australia sialis enter site natural cialis
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:51 ق.ظ

Cheers! I value this.
interactions for cialis we recommend cialis best buy cialis professional from usa order cialis from india get cheap cialis tarif cialis france cialis generisches kanada chinese cialis 50 mg cialis 05 look here cialis order on line
buy cialis germany
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:25 ب.ظ

You actually explained it fantastically!
online cialis safe dosage for cialis cialis rezeptfrei we like it cialis price cialis usa cost buying cialis overnight cialis en mexico precio cialis dosage recommendations get cheap cialis canada discount drugs cialis
buy generic cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:26 ق.ظ

Lovely material, Appreciate it.
order a sample of cialis we recommend cialis best buy generic cialis tadalafil safe site to buy cialis online wow cialis 20 cialis dosage wow cialis tadalafil 100mg cialis preise schweiz cialis coupon cialis dosage
buy levitra 10mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:47 ق.ظ

Terrific postings. With thanks!
levitra 10 mg prezzo vardenafil vardenafil 20mg vardenafil 20mg buy levitra generic levitra 20 mg levitra 10 mg kopen vardenafil 20mg levitra prices buy levitra generic
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 04:12 ق.ظ

Amazing forum posts. Regards.
generic cialis cialis generico cialis usa cost cialis great britain cialis for bph precios de cialis generico cialis wir preise wow cialis tadalafil 100mg tesco price cialis cialis daily dose generic
Buy generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 01:38 ق.ظ

You reported it fantastically!
wow look it cialis mexico compare prices cialis uk prezzo di cialis in bulgaria cialis with 2 days delivery how to buy cialis online usa cialis 5 mg scheda tecnica cialis tablets safe site to buy cialis online acquistare cialis internet only best offers cialis use
canadian pharmacy online
شنبه 31 شهریور 1397 04:30 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
canada drug canada viagra canadian prescriptions online canadian online pharmacies legitimate canadian cialis most reliable canadian pharmacies canadian rxlist buy viagrow prescriptions from canada without canadian drugstore
viagravonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:57 ب.ظ

Cheers! I appreciate it!
buy cialis sample pack generic cialis in vietnam are there generic cialis ou trouver cialis sur le net cialis en mexico precio we choice cialis pfizer india cialis 20 mg cialis bula cialis farmacias guadalajara 200 cialis coupon
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:04 ق.ظ

Valuable material. With thanks!
cialis coupons cialis 20mg cialis wir preise buy cialis sample pack cialis price in bangalore cialis daily reviews cialis pills in singapore cialis reviews non 5 mg cialis generici we use it 50 mg cialis dose
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:02 ب.ظ

Seriously all kinds of awesome knowledge.
canadian pharmacies that are legit canada online pharmacies reviews canadian online pharmacies rated online drug store canadian medications list canada medication pharmacy is trust pharmacy in canada legitimate online pharmacies india online pharmacies tech school online pharmacy canada
Buy viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:38 ق.ظ

Thanks! I enjoy it.
buy real viagra cheap buy generic viagra uk online pharmacy buy viagra uk pharmacy buy viagra mastercard where to buy real viagra where can i buy generic viagra online online prescription for viagra order viagra no prescription how to buy viagra without seeing a doctor
Cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:03 ب.ظ

Many thanks, A good amount of postings.

wow look it cialis mexico cialis 30 day sample cialis online cialis alternative tadalafil generic free cialis cialis kaufen wo cialis venta a domicilio cialis mit grapefruitsaft sialis
viabiovit.com/sildenafil-for-sale-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:09 ق.ظ

With thanks! Loads of posts.

viagra pharmacy levitra buy viagra discount sildenafil sildenafil where can i buy viagra over the counter viagra order online buy viagra online from canada buy pharmacy online how to order viagra pills viagra pharmacy viagra pfizer buy online
Generic cialis
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:32 ب.ظ

Really tons of valuable info.
buy cialis cheap 10 mg cost of cialis per pill cialis 100 mg 30 tablet warnings for cialis effetti del cialis cialis super acti if a woman takes a mans cialis where cheapest cialis cialis prices in england how to purchase cialis on line
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:26 ق.ظ

Thanks. Plenty of information.

buy brand cialis cheap click now cialis from canada pastillas cialis y alcoho we recommend cialis best buy online cialis cialis wir preise fast cialis online cialis en mexico precio cialis price thailand we like it cialis price
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30